HOK-ELANTO 2021

faktaa ja avainlukuja

Liikevaihto, milj. €

Asiakasomistajia

Henkilökuntaa

Toimipaikkoja

HOK-Elanto-konsernin liikevaihto

ja liiketulos toimialoittain

HOK-Elannon
toimialue

Latausverkosto Laajenee
HOK-Elanto avasi ensimmäisen sähköautojen latauspisteen jo vuonna 2012. Vuoden 2021 loppuun mennessä niitä oli jo 182.
Päästötöntä sähköä
Kaikki HOK-Elannon toimipisteissä käytetty sähkö oli päästötöntä vuonna 2021. Suurin osa sähköstä tuotetaan tuulivoimalla ja aurinkovoiman käyttöönottoa vauhditetaan.
Monimuotoisuus osana arkea
• Yli 650 000 asiakasomistajaa • 9 kunnan alueella • 6 500 työntekijää • 48 eri kansallisuutta monimuotoisuus on monipuolisesti osa arkea.
369 toimipaikkaa
Vuoden 2021 aikana avattiin 9 uutta Alepaa, 3 uutta S-marketia, 2 uutta ABC-asemaa, 3 uutta ravintolaa ja 1 Emotion.
Hävikki hallinnassa
Hävikin vähentämisessä tavoitteet ovat korkealla. Tavoitteenamme on puolittaa ruokahävikki vuoteen 2030 mennessä. Vuonna 2021 teimme yhdessä asiakkaiden kanssa hävikistä hyvikkiä punalapputuotteilla.

Osaava henkilökunta on ylpeytemme aihe

Suomen suurin osuuskauppa tuo palvelut lähellesi – silloin kun sinä haluat

HOK-Elanto on S-ryhmän suurin alueosuuskauppa ja yksi alueensa tärkeimmistä työllistäjistä. Sillä on noin 369 toimipaikkaa ja töissä noin 6500 tekijää. Kattava myymälä- ja ravintolaverkosto palvelee jopa ympäri vuorokauden. Omistajana keräät parhaat edut ostoksistasi.

Osuuskaupan hallinto valitaan demokraattisesti

HOK-Elanto on jäsentensä omistama ja hallitsema osuuskunta. Omistajat vaikuttavat osuuskunnan hallintoon neljän vuoden välein järjestettävissä edustajiston vaaleissa.

HOK-Elannon johtoryhmä

Veli-Matti Liimatainen

Toimitusjohtaja

Tuomas Ahola

viestintä- ja markkinointijohtaja

Maria Hekkala

henkilöstöjohtaja

Juha Ilvonen

talous- ja hallintojohtaja

Lassi Juntunen

toimialajohtaja; Prisma, ABC ja verkkokauppa

Jyrki Karjalainen

kiinteistöjohtaja

Kimmo Nikula

toimialajohtaja; market- ja tavaratalokauppa, hautaus- ja lakipalvelu

Henriikka Puolanne

toimialajohtaja; ravintolat

Edustajisto

HOK-Elannon edustajistoon valitaan vaaleilla 60 jäsentä ja yhtä monta varajäsentä. Edustajisto muun muassa päättää osuuskaupan säännöistä, vahvistaa edellisen vuoden tilinpäätöksen ja päättää ylijäämän käytöstä sekä valitsee hallintoneuvoston jäsenet ja tilintarkastajat. Lisäksi edustajiston jäsenet voivat tehdä hallitukselle aloitteita osuuskaupan toimialaan liittyvistä asioista.

Hallintoneuvosto

Hallintoneuvosto valvoa HOK-Elannon hallintoa ja toimintaa, joita hallitus ja toimitusjohtaja hoitavat. Se vahvistaa osuuskaupan keskeiset strategiat ja taloudelliset kokonaistavoitteet, päättää toiminnan ja organisaation olennaisista muutoksista, valitsee osuuskaupan hallituksen ja nimittää toimitusjohtajan. HOK-Elannon hallintoneuvostossa on 18 jäsentä, joista henkilöstö on nimennyt kaksi. Jäsenten toimikausi on kolme vuotta.

Hallitus

Hallitus edistää HOK-Elannon etua ja hoitaa sen asioita osuuskuntalain, osuuskaupan sääntöjen, hallintoneuvoston vahvistaman ohjesäännön sekä edustajiston ja hallintoneuvoston antamien ohjeiden ja päätösten mukaisesti. Hallitus vastaa osuuskaupan liiketoiminnan menestyksellisyydestä. Hallitus päättää keskeiset strategiat ja tavoitteet, investoinnit, taloudelliset vuositavoitteet ja toimintasuunnitelmat sekä johtaa ja valvoo operatiivista liiketoimintaa. HOK-Elannon hallituksessa on toimitusjohtajan lisäksi kuusi hallintoneuvoston nimittämää jäsentä. Hallituksen toimikausi on yksi vuosi.