HOK-ELANTO 2022

faktaa ja avainlukuja

Liikevaihto, milj. €

Asiakasomistajia

Henkilökuntaa

Toimipaikkoja

HOK-Elanto-konsernin liikevaihto

ja liiketulos toimialoittain

HOK-Elannon
toimialue

Latausverkosto Laajenee
Sähköautojen latausasemia on HOK-Elannon toimipaikkojen yhteydessä jo noin 30 ja niissä noin 230 laturipaikkaa.
Päästötöntä sähköä
Kaikki HOK-Elannon toimipisteissä käytetty sähkö oli päästötöntä vuonna 2022. Suurin osa sähköstä tuotetaan tuulivoimalla ja aurinkovoiman käyttöönottoa vauhditetaan.
Me hok-elantolaiset
• Yli 6 700 kollegaa • 89 % suosittelisi työpaikkaansa • Kansalaisuuksia 62 • 30 000 tuntia koulutusta henkilöstöllemme • Yli 650 000 asiakasomistajaa • 9 kunnan alueella • 6 500 työntekijää • 48 eri kansallisuutta monimuotoisuus on monipuolisesti osa arkea.
412 toimipaikkaa
Vuoden 2022 aikana avattiin 16 täysin uutta toimipaikkaa: 1 uusi Prisma ja Omistajapalvelupiste, 6 uutta Alepaa, 2 uutta S-marketia, yksi Emotion sekä neljä uutta ravintolaa. Lisäksi 14 toimipaikkaa sai remontissa uuden ilmeen. Vuonna 2022 avattiin myös uusi ABC-autopesu ja latausasema Espoon Jupperiin.
Hävikki hallinnassa
Hävikin vähentämisessä tavoitteemme ovat korkealla. Tavoitteenamme on puolittaa ruokahävikki vuoteen 2030 mennessä. Vuonna 2022 myimme muun muassa yli 200 000 Hyvikki-laatikkoa.

Osaava henkilökunta on ylpeytemme aihe

Suomen suurin osuuskauppa tuo palvelut lähellesi – silloin kun sinä haluat

HOK-Elanto on S-ryhmän suurin alueosuuskauppa ja yksi alueensa tärkeimmistä työllistäjistä. Sillä on noin 412 toimipaikkaa ja töissä noin 6700 tekijää. Kattava myymälä- ja ravintolaverkosto palvelee jopa ympäri vuorokauden. Omistajana keräät parhaat edut ostoksistasi.

Osuuskaupan hallinto valitaan demokraattisesti

HOK-Elanto on jäsentensä omistama ja hallitsema osuuskunta. Omistajat vaikuttavat osuuskunnan hallintoon neljän vuoden välein järjestettävissä edustajiston vaaleissa.

HOK-Elannon johtoryhmä

Veli-Matti Liimatainen

Toimitusjohtaja

Tuomas Ahola

viestintä- ja markkinointijohtaja

Maria Hekkala

henkilöstöjohtaja

Juha Ilvonen

talous- ja hallintojohtaja

Lassi Juntunen

toimialajohtaja

Jyrki Karjalainen

kiinteistöjohtaja

Kimmo Nikula

toimialajohtaja

Henriikka Puolanne

toimialajohtaja

Kirsi Vehkaluoto

muutosjohtaja

Edustajisto

HOK-Elannon edustajistoon valitaan vaaleilla 60 jäsentä ja yhtä monta varajäsentä. Edustajisto muun muassa päättää osuuskaupan säännöistä, vahvistaa edellisen vuoden tilinpäätöksen ja päättää ylijäämän käytöstä sekä valitsee hallintoneuvoston jäsenet ja tilintarkastajat. Lisäksi edustajiston jäsenet voivat tehdä hallitukselle aloitteita osuuskaupan toimialaan liittyvistä asioista.

Hallintoneuvosto

Hallintoneuvosto valvoa HOK-Elannon hallintoa ja toimintaa, joita hallitus ja toimitusjohtaja hoitavat. Se vahvistaa osuuskaupan keskeiset strategiat ja taloudelliset kokonaistavoitteet, päättää toiminnan ja organisaation olennaisista muutoksista, valitsee osuuskaupan hallituksen ja nimittää toimitusjohtajan. HOK-Elannon hallintoneuvostossa on 18 jäsentä, joista henkilöstö on nimennyt kaksi. Jäsenten toimikausi on kolme vuotta.

Hallitus

Hallitus edistää HOK-Elannon etua ja hoitaa sen asioita osuuskuntalain, osuuskaupan sääntöjen, hallintoneuvoston vahvistaman ohjesäännön sekä edustajiston ja hallintoneuvoston antamien ohjeiden ja päätösten mukaisesti. Hallitus vastaa osuuskaupan liiketoiminnan menestyksellisyydestä. Hallitus päättää keskeiset strategiat ja tavoitteet, investoinnit, taloudelliset vuositavoitteet ja toimintasuunnitelmat sekä johtaa ja valvoo operatiivista liiketoimintaa. HOK-Elannon hallituksessa on toimitusjohtajan lisäksi kuusi hallintoneuvoston nimittämää jäsentä. Hallituksen toimikausi on yksi vuosi.